རྒྱུད་བླ་མའི་གསུང་ཆོས།

མདུན་ངོས། / རྒྱུད་བླ་མའི་གསུང་ཆོས།
༢༠༡༩།༥།༡༠ ནས་ ༡༢ བར།
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ར་ཤཱི་ཡའི་དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་མི་མང་གིས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་རྒྱུད་བླ་མའི་གསུང་ཆོས་བཀའ་དྲིན་སྩལ་རྒྱུ།
གཟའ་ཉི་མ།, ཟླ་ལྔ་བ 12, 2019